Blender Git Loki

Git Commits -> Revision f430f6f

January 24, 2020, 10:17 (GMT)
Merge branch 'temp-openxr-directx' into temp-openxr-ghostxr

Commit Details:

Full Hash: f430f6fa1803711efc4a135aad73b74f9379d43d
Parent Commits: 2f6ebe1, d6cce8b

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi p?ivitetty: 07.11.2014 14:18 MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2020