Blender Git Loki

Git Commits -> Revision 669104b

Revision 669104b by Campbell Barton (custom-manipulators)
March 30, 2017, 06:23 (GMT)
Merge branch 'blender2.8' into custom-manipulators

Commit Details:

Full Hash: 669104b5da6b70cee0f24567c02bad13adf147fb
Parent Commits: 6c4f3d1, 7fc632a

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi p?ivitetty: 07.11.2014 14:18 MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2020