Blender Git Loki

Git Commits -> Revision 1b494ff

Revision 1b494ff by Campbell Barton (custom-manipulators)
June 22, 2017, 23:21 (GMT)
Merge branch '28' into custom-manipulators

Commit Details:

Full Hash: 1b494fff49f13672a98340667909c7a508ad0d11
Parent Commits: 221c7fd, b4f354e

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2021