Blender Git Loki

Git Commits -> Revision fb67495

Revision fb67495 by Jeroen Bakker (blender-v2.83-release)
June 16, 2021, 11:36 (GMT)
Versionbump: Blender 2.83.17-rc

Commit Details:

Full Hash: fb67495c7febc52f7069e18cc8c5c9ce711c6e10
Parent Commit: 0515675
Lines Changed: +2, -2

1 Modified Path:

/source/blender/blenkernel/BKE_blender_version.h (+2, -2) (Diff)
Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2021