Blender Git Commit Log

Git Commits -> Revision af6585c

Revision af6585c by Gaia Clary (collada2.8)
November 2, 2018, 10:33 (GMT)
Merge branch 'blender2.8' of git.blender.org:blender into collada2.8

Commit Details:

Full Hash: af6585cc9cfc15e8f5cb3c371b9be22001658243
Parent Commits: d3ca5f8, f2873b3

By: Miika HämäläinenLast update: Nov-07-2014 14:18 MiikaHweb | 2003-2019